Mõõtelabor

Teeme elektrotehnilisi ja valgustustiheduse kontrollmõõdistusi.

Mõõtelabor on registreeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt. (registreeristunnistus E209).

Kontakt

Hillar Saks,
mõõtelabori juhataja
Elli Palumaa,
mõõtja