Energiasääst valgustite vahetusega

Vanade valgustite vahetus LED valgustite vastu

Vanade valgustite vahetusega uute LED valgustite vastu võib saavutada valgustusele kuluva energia säästu kuni 80%. Tasuvusaeg jääb tavaliselt vahemikku 4 kuni 8 aastat.

Energisäästu suurus ja tasuvusaeg sõltub põhiliselt:

 • Kas vahetatakse välja kõrgrõhu lahenduslambid (elavhõbe, naatrium, metallhalogeniid jms.)?

 • Kas vahetatakse välja T8 või T5 lampidega luminofoorvalgustid (kas need on mehhaanilise või elektroonilise süüteseadmega)?

 • Vanade ja uute valgustite energiatarbest

 • Uute LED valgustite elueast ja valgusviljakusest

 • Uute LED valgustite maksumusest

 • Objektile/ruumile kehtestatud valgustatuse nõuetest

 • Objekti/ruumi valgustuse sisselülituse ajast (h/aastas)

 • Elektrienergia maksumusest

 • Kas uute LED valgustite korral kasutatakse hämardamist, päevavalgus-, kohaloleku- või liikumisandureid?

 • Kas uute valgustite vahetuse korral vahetatakse välja ka vanad kaablid, kilbid, lülitid jms?

Märkus: Punkti 9 korral on kaabelduse vahetus vajalik.

Teostame tööd alljärgnevalt:
 • Teostame olemasoleva valgustuspaigaldise ülevaatuse

 • Teeme kindlaks olemasoleva valgustuspaigaldise energitarbe

 • Koos tellijaga lepime kokku uue valgustuslahenduse põhimõtted

 • Teeme valgustusarvutused uute LED valgustitega

 • Teeme tasuvusarvutuse

 • Teeme valgustite vahetuse kohta hinnapakkumise

 • Teostame tööd

 • Teeme uue valgustuspaigaldise valgustustiheduse mõõdistused ja vajadusel teostusjoonised.

Märkus: Punktides 1 kuni 6 loetletud tööd on kliendile tasuta, kui valgustite vahetus tellitakse meilt.

Mida saab tellija eelnevalt teha, et kogu protsess läheks ladusamalt ja ajakulu oleks väiksem:
 • Otsida välja olemasoleva paigaldise elektriprojekt. Kui seda ei ole siis valgustuspaigaldise plaanid. Hea oleks kui need oleks elektroonilisel kujul dwg-s või pdf-s. Kui need puuduvad, siis ükskõik milline paberkandjal olev ruumi plaan, kust oleks võimalik tuvastada ruumi mõõtmed.

 • Tegema kindlaks oma soovid ja eelistused uute valgustite paigutuse, lülitamise ja hämardamise jms. osas. (Kas uute valgustite korral jääb valgustuse põhimõte samaks või soovitakse muudatusi).

 • Kas tellija arvamuse kohaselt võiks jääda vana kaabeldus või vajaks see välja vahetamist?

 • Kas tellija arvamuse kohaselt vajaks ajakohastamist ka elektrikilbid või vajavad need väljavahetamist?

Märkus: Kui kaabeldus või elektrikilbid ei vasta elektriohutuse, standardite, tuleohutuse jms. seisukohalt kehtivatele nõuetele, siis tulevad need välja vahetada või viia vastavusse.