Energiasääst valgustite vahetusega

Vanade valgustite vahetus LED valgustite vastu

 

Vanade valgustite vahetusega uute LED valgustite vastu võib saavutada valgustusele kuluva energia säästu kuni 80%. Tasuvusaeg jääb tavaliselt vahemikku 4 kuni 8 aastat.

 

Energisäästu suurus ja tasuvusaeg sõltub põhiliselt:

 1. Kas vahetatakse välja kõrgrõhu lahenduslambid (elavhõbe, naatrium, metallhalogeniid jms.)
 2. Kas vahetatakse välja T8 või T5 lampidega luminofoorvalgustid (kas need on mehhaanilise või elektroonilise süüteseadmega)
 3. Vanade ja uute valgustite energiatarbest
 4. Uute LED valgustite elueast ja valgusviljakusest
 5. Uute LED valgustite maksumusest
 6. Objektile/ruumile kehtestatud valgustatuse nõuetest
 7. Objekti/ruumi valgustuse sisselülituse ajast (h/aastas)
 8. Elektrienergia maksumusest
 9.  Kas uute LED valgustite korral kasutatakse hämardamist, päevavalgus-, kohaloleku- või liikumisandureid
 10.  Kas uute valgustite vahetuse korral vahetatakse välja ka vanad kaablid, kilbid, lülitid jms.

 

Märkus: Punkti 9 korral on kaabelduse vahetus vajalik

 

Teostame tööd alljärgnevalt:

 1. Teostame olemasoleva valgustuspaigaldise ülevaatuse
 2. Teeme kindlaks olemasoleva valgustuspaigaldise energitarbe
 3. Koos tellijaga lepime kokku uue valgustuslahenduse põhimõtted
 4. Teeme valgustusarvutused uute LED valgustitega
 5. Teeme tasuvusarvutuse
 6. Teeme valgustite vahetuse kohta hinnapakkumise
 7. Teostame tööd
 8. Teeme uue valgustuspaigaldise valgustustiheduse mõõdistused ja vajadusel teostusjoonised.

 

Märkus: Punktides 1 kuni 6 loetletud tööd on kliendile tasuta, kui valgustite vahetus tellitakse meilt.

 

Mida saab tellija eelnevalt teha, et kogu protsess läheks ladusamalt ja ajakulu oleks väiksem:

 1. Otsida välja olemasoleva paigaldise elektriprojekt. Kui seda ei ole siis valgustuspaigaldise plaanid. Hea oleks kui need oleks elektroonilisel kujul dwg-s või pdf-s. Kui need puuduvad, siis ükskõik milline paberkandjal olev ruumi plaan, kust oleks võimalik tuvastada ruumi mõõtmed.
 2. Tegema kindlaks oma soovid ja eelistused uute valgustite paigutuse, lülitamise ja hämardamise jms. osas. (Kas uute valgustite korral jääb  valgustuse põhimõte samaks või soovitakse muudatusi).  
 3. Kas tellija arvamuse kohaselt võiks jääda vana kaabeldus või vajaks see välja vahetamist.
 4. Kas tellija arvamuse kohaselt vajaks ajakohastamist ka elektrikilbid või vajavad need väljavahetamist.

 

Märkus: Kui kaabeldus või elektrikilbid ei vasta elektriohutuse, standardite,  tuleohutuse jms. seisukohalt kehtivatele nõuetele, siis tulevad need välja vahetada või viia vastavusse.

 

Map marker

Leola 49, 71018 Viljandi

viljandi(at)electrum.ee
Back to top